Kashtbhanjan Stotram

શ્રી કષ્ટભંજનસ્ત્રોત્રમ્મૂર્ધન્યો નૈષ્ટિકાનાંયતિમુનિયમિનાંશીલિનાંયોડગ્ર પૂજ્ય:
સ્તુત્ય:શૌર્યાધિકાનારણબલિજયિનાં વંદ્ય ઊર્ધ્વસ્થરેતા: ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૧ ॥

કષ્ટં યદ્ રાક્ષસેભ્યો દિતિજદનુજનિભ્યશ્ર્વ યક્ષેભ્ય ઉગ્રં
ભૂતેભ્ય: કષ્ટમેવં પલિતગણભવં પ્રેતજં પિતૃજં યત્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૨ ॥

દુષ્ટાડડ્વેશોત્થકષ્ટં મલિનનયનજં વાસનાવૃત્તિજં યત
કૃષ્ણાણ્ડોત્થં પિશાચાદ્યભિભવજનિતં યચ્ચ વેતા લજન્યમ્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૩ ॥

કષ્ટં વૈનાયકોત્થં પ્રથમગણભવં વીરજં ભૈરવોત્થં
યત્ કાલીદેવિકોત્થં બટુકમનુભવં કોટરા પૂતનોત્થં ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૪ ॥

કષ્ટં યદ્યોગિનીમારકમૃતિજનિતં ડાકિનીશાકિનીજં
સાપત્નં યચ્ચકષ્ટં નિકૃષ્ટમરિભવં ક્રૂર કૃત્યાડનલોત્થમ્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૫ ॥

માયોત્થં પાશજાતં મલિનતલભવં ધોરદુર્ગાટવીજં
દુષ્ટાડધ્વાડડજ્યાદ્રિફટાડડપગરણવનજકષ્ટમામેડત્યસહ્યમ્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૬ ॥

દુર્યોગાદ્વિપ્રવાસાદ્ વિહસિતખલતો વાયુકોપાચ્યજાતં
કષ્ટદોષત્રયોત્થં પ્રમદગરલજં ચોગ્રધર્માડડમયોત્થમ્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૭ ॥

કામાત્ કર્મપ્રબન્ધાત્ પથિકૃતસુરહેલાદિતો યચ્ચ કષ્ટં
શ્રીહર્યર્ચ્ચાદિહાનેર્નિરયદકૃતિત: કામદોષાચ્ચ જાતમ્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૮ ॥

દ્વન્દ્વાત્ પથ્યેતરાચ્ચ બહુવિધભયત: ક્રોધયુક્તાત્ પ્રજાત
કષ્ટં પાખણ્ડજાતં કલિબલમલજં યાતુધાનોત્થકષ્ટમ્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૯ ॥

દન્દગ્ધ્યાકસ્મિકોત્થં ત્રિવિધમપિ મમાડક્યસાપત્નદુ:ખં
નિષ્પિણ્ઢયુગ્રાન્મમાડરીન્પરિસુતિજનિતાંશ્ર્ચૂર્ણયાડડપતિદાત્દ્ન્ ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૧૦ ॥

ભૂતાન્પ્રેતાન્પ્રલગ્નાનુપવસતિગતાન્દ્રાવયચ્છિન્ધિભિન્ધિ
કૃન્તસ્વ જ્વાલય ક્ષેપય તુદ કૃણુહિ દ્રાકપરાભાવયાડત્ર ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૧૧ ॥

શોભાં મૂર્ધ્નાગદાયા: કટિતરનિહિતાડય: પ્રપટ્ટસ્ય શોભાં
કાપેયાનાં સમન્તાચ્ચરણમૃદિતપન્નોતિકાયા દધાન: ।
સાલંગાયાં નગર્યાં વસતિમધિગતસ્ત્વં હનુમન્ ! સવીરો
ગોપાલાનંદયોગીશ્ર્વરનિહિતબલશ્છિન્ધિ મે સર્વ કષ્ટમ્ ॥ ૧૨ ॥

॥ પંડિતપ્રવર શ્રી કૃષ્ણવલ્લભાચાર્ય વિરચિતં સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમત્સ્તોત્રમ્ સંપૂર્ણમ્ ॥